Meny Stäng

Årsredovisningstext som förklarar och förtydligar

En av mina kunder hörde av sig och undrade: ”Skriver du fortfarande årsredovisningstexter?” Och absolut! Det gör jag.

Under vårt samtal konstaterade vi att årsredovisningarna förändrats under de 15 år som jag aktivt skrivit den här typen av texter. Det är fortsatt en riktigt bra kanal för att stärka varumärket. Och jag, som gillar att förtydliga, ser de ”mjuka” texterna som ett bolags chans att få förklara sin verksamhet så att aktieägare och intressenter bättre förstår vad de investerar i. 

Som skribent och kommunikationsstrateg har jag varit involverad i såväl utformningsidéer som innehållsplanering även om mitt främsta uppdrag varit att skriva texter som:

  • VD-ord,
  • göra intervju med styrelseordförande,
  • intervjua ansvariga kring forskning och utveckling,
  • beskriva projekt och forskningsstatus
  • samt ibland även intervjua patienter eller andra som på ett eller annat sätt har varit berörda av bolagets verksamhet.